Minh Tú Makeup

• Địa chỉ: 235 Nguyễn Thái Học -Hà Nội

• Số điện thoại: 01299882310

• Email: Minhtumakeup@gmail.com

• Website: http://Minhtumakeup.com

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://minhtumakeup.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/pages/Minh-T%C3%BA-Makeup-Trang-%C4%91i%E1%BB%83m-t%E1%BA%A1i-nh%C3%A0-%E1%BB%9F-H%C3%A0-N%E1%BB%99i/772445302777391?ref=hl